OBS! Produkten kan endast köpas i samband med köp av Apple Watch series 3


AppleCare+ för Apple Watch är en försäkring som ger dig teknisk expertsupport per telefon (1) och hårdvaruskydd (2) i upp till två år, inklusive skydd för upp till två fall av oavsiktliga skador. För varje fall tillkommer en självrisk på 589 kr (3). Försäkringen gäller från den dag du köper AppleCare+.

Fördelarna med AppleCare+ gäller utöver de rättigheter du redan har enligt konsumentlagstiftningen vad gäller kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning för varor som inte stämmer överens med säljavtalet inom tre år från leveransdagen. Konsumenten kan även rikta sina anspråk mot tillverkaren om försäljaren saknar medel, har lagt ner verksamheten eller inte kan hittas.


All teknisk support på ett ställe

Apple har utformat Apple Watch, watchOS och många av apparna, så Apple Watch är ett mycket välintegrerat system. Det är bara AppleCare+ som ger dig tillgång till samlad service och support av Apples experter, så att de flesta problem kan lösas med ett enda telefonsamtal.

  • Direktkontakt med Apples experter
  • Expressutbytesservice
  • Lokal service av Apple-hårdvara i Europa

Ytterligare skydd av Apple-hårdvara

AppleCare+ täcker såväl utbyte av enheten som reparationsservice för din Apple Watch, vilket inkluderar upp till två fall av oavsiktliga skador (en självrisk på 589 kr per fall tillkommer) samt täckning för batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 80 % jämfört med den ursprungliga kapaciteten. Täckningen omfattar följande:

  • Din Apple Watch
  • Batteriet (3)
  • Magnetisk laddningskabel och strömadapter som ingår

Mjukvarusupport ingår

Med AppleCare+ för Apple Watch kan Apples experter hjälpa till med att felsöka din Apple Watch, watchOS och Apple Watch-appar från Apple (4):

  • Använda watchOS
  • Ansluta till iPhone, inklusive iOS och Apple Watch-appen
  • Frågor om Apple Watch-appar från Apple


Tillverkarens anmärkning

(1) Avgifter för lokalsamtal kan tillkomma. Telefonnummer och öppettider kan variera och kan ändras.

(2) Hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ börjar gälla från den dag du köper AppleCare+. Det innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köpte din Apple Watch börjar hårdvaruskyddet som ingår i AppleCare+ att gälla från det datumet. Den tekniska supporten börjar gälla efter att Apples kostnadsfria tekniska support som gäller i 90 dagar från inköpsdatumet för din Apple Watch löper ut. Bägge typerna av skydd gäller i 24 månader från inköpsdatumet för AppleCare+.

(3) Hårdvaruskyddet gäller endast för Apple Watch och de ursprungliga tillbehören och täcker (i) batterier vars förmåga att hålla laddningen minskat med 80 % jämfört med den ursprungliga kapaciteten och (ii) upp till två fall av oavsiktliga skador (en självrisk på 589 kr per fall tillkommer). Den ersättningsutrustning som Apple tillhandahåller som en del av reparations- och ersättningsservicen kan vara ny eller likvärdig vad gäller både prestanda och tillförlitlighet. Fullständig information finns i villkoren på www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

(4) Den tekniska support som ingår ger tillgång till teknisk hjälp som kunden annars hade fått betala en avgift för.Art.nr S5435Z/A

Specifikation