Digital inn AB servicevillkor

Apples garanti gäller endast hårdvara. Yttre åverkan förbrukar Apples garanti enligt Apples garantivilkor. Mjukvarufel omfattas ej av garanti.

Kund ansvarar för backup av data. Digital inn eller Apple ansvarar ej för dataförlust i inlämnad utrustning.

Om fel ej kan återskapas, om hårdvarufel inte kan hittas eller kostnadsförslag nekas, debiteras för undersökning 595 kr per dator, 295 kr per iOS-enhet, Airport och Apple TV.

Om kostnaden för reparation av hårdvara överstiger 595 kr inkl. moms återkommer Digital inn AB med kostnadsförslag som kräver ert godkännande före åtgärd.

Utebliven återkoppling på kostnadsförslag likställs efter 14 dagar med ’nekat’ och ärendet avslutas med debitering för undersökning.

Ej uthämtat ärende faktureras efter 30 dagar från avslutat datum och förvaras högst 6 månader.

Digital inn AB sparar de kunduppgifter som Apple kräver samt kontaktuppgifter för detta serviceuppdrag. Digital inn AB förbehåller sig rätten att använda kundens emailadress för nyhetsbrev, om ej annat är överenskommet.

Ett från kundens sida godkänt, accepterat kostnadsförslag eller max accepterad prisuppgift kan ej ångras i efterhand, kostnadsförslaget är bindande åt båda håll.

Samtliga prisuppgifter som lämnas innan produkten är undersökt är preliminära.