Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter.

Detta gäller följande av våra produkter*:

  • Mac
  • iPad
  • iPhone
  • Skärmar
  • Routers 
  • Switchar

Maxbelopp för kemikalieskatten kommer uppgå till 400:- ink. moms. Exakt belopp för respektive produkt återkommer vi med.

Läs mer om detta: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/kemikalieskatt.4.3152d9ac158968eb8fd1f3c.html

* Fler produkter kan komma att påverkas av kemikalieskatten.