FINANSIERING OCH FLEXIBELT ÄGANDE
UTEFTER ERA BEHOV, UTMANINGAR OCH IDÉER!


I vår portfölj av finansieringslösningar finns en rad tjänster för att garanterat passa alla typer av företag. Vill ni äga eller använda? Med våra asset management-system har ni full kontroll på alla kostnader.

För att finansieringen skall bli en bra affär krävs det att flera parametrar är väl strukturerade. Allt från den finansiella biten och hantering av inventarier samt återtag av gammal utrustning - hur denna hanteras, återvinns och återanvänds.

KÖP INTE - HYR ISTÄLLET
FLEX FÖRETAGEtt smidigt sätt för anställda att alltid ha senaste modell Mac, iPad eller iPhone samtidigt som ni slipper binda kapital. Bekymmersfritt användande av hård- och mjukvara utan risk för oförutsedda värdeminskningar.


»


RÄTT UTRUSTNING TILL
ALLA MED FLEX MAXStå aldrig utan telefon! Hyr senaste modell iPhone med fri utbytesenhet inom 24 h, förtur i vår servicekö, allriskförsäkring, komplett funktionsgaranti samt två fria självrisker om olyckan skulle vara framme.


»


REFINANSIERA
MASKINPARKENSälj tillbaka era rekondade maskiner för ca 200 % av kostnaden. Vi går igenom hela maskinparken med datorer, surfplattor och telefoner. Inventerar, ställer diagnos och ger förslag på enkla förändringar och förbättringar.


»