Vad är 1-till-1?

1-1 innebär att varje elev och lärare har en egen dator. Forskning visar på att tillgång till teknik gör eleverna mer engagerade och får dem att prestera bättre.

Dagens elever lever i en uppkopplad miljö med mobiler, datorer och utbredda sociala nätverk. När man kopplar samman den miljön med skolvärlden på ett genomtänkt sätt ser man en positivt utveckling i skolan. Läraren får möjlighet att utforma uppgifter som tidigare inte var genomförbara. Eleverna får fler möjligheter att analysera, reflektera och redovisa sina arbeten. Många lärare upplever att det är lättare att individanpassa utbildningingen när varje elev har sin egen dator.

Med helhetsförståelse för IT i skolan och med egen personal kan vi bidra med värdefullt stöd kring projektering, leverans, implementation, service/support, utbildning och utveckling. Vi har lång erfarenhet av och flera auktoriseringar kring IT i skolan, och har dessutom byggt upp ett värdefullt nätverk av skolexperter kring utveckling av IT som pedagogiskt verktyg.

Borde inte er skola stå näst i tur?

Vårt 1-1 koncept hjälper till att göra utbildningen mer engagerande och intressant. Vi fokuserar inte bara på tekniken, utan på att samarbeta med lärare och lokala skolmyndigheter för att skapa en inlärningsmiljö som är vad dagens elever behöver. Vi ser fortbildning och processtöd som två väldigt viktiga förutsättningar för en lyckad implementation.

En bärbar dator till varje elev och lärare

Digital inn:s 1-1-inlärning är en heltäckande lösning som ger varje elev och lärare en bärbar dator – dygnet runt, sju dagar i veckan. Allt i ett trådlöst nätverk som är anslutet till en central server. Fullt med oumbärlig programvara. Allt fungerar tillsammans med befintlig teknik.  Allt understöds av Digital inn´s och Apples tekniska utbildning, professionella utveckling, service och assistans.

1-1 i Sverige

Ett 40- tal kommuner i Sverige har redan gått in 1-1 satsningar, även ett flertal av de större friskolorna.
Apples 1-1-inlärning hjälper redan Svenska elever att lära sig, forska, samarbeta, skapa och kommunicera bättre. Elevernas engagemang och prestationer har ökat, medan frånvaro och disciplinproblem har minskat. Borde inte din skola stå näst i tur?

Skolnyheter

2012.04.19
Nyheter

Besök Digital inn på SETT-mässan

SETT - Skandinaviens mest intressanta mässa och konferens om det moderna lärandet i skolan. Digital inn anordnar i samband med mässan två stycken kostnadsfria seminarier...

» Läs mer

2012.04.19
Nyheter

Nya verktyg i förskolan och klass 1-6, Örebro kommun

Den 2 maj bjuder Digital inn in till en inspirerande dag med iPad på agendan i Örebro.

» Läs mer

2012.03.02
Alla

Studiebesök Vittra Telefonplan

Vittra Telefonplan är en ny skola där man tagit lärmiljön på allvar och byggt en fysisk och digital miljö efter hur det faktiskt går till när vi lär, inte hur vi traditionellt byggt skolhus.

» Läs mer